Blog

Posúdenie zmluvy advokátom

Len kvalitne postavená zmluva, ktorá chráni všetky zmluvné strany, je spoľahlivým základom pre budúci úspech. V prípade, ak zmluvu vypracovala druhá z ...

Podielové spoluvlastníctvo ako forma vlastníctva

V dôsledku viacerých druhov právnych skutočností (napr. uzatvorenie kúpnej či darovacej zmluvy, rozhodnutie o dedičstve či priamo z ustanovenia zákona ...

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Vlastniť byt, dom, resp. inú nehnuteľnosť je snom väčšiny ľudí. Povedzme si teda pár skutočností k tomu ako sa vlastníctvo k nehnuteľnostiam nadobúda, ...

Výpoveď nájmu bytu

Výpoveď nájmu bytu je jedným z najčastejších spôsobov ukončenia nájmu bytu. V prvom rade je nutné upozorniť, že postup pri podaní výpovede a výpovedné ...

Výzva na úhradu nájomného

Máte v bytovom alebo nebytovom priestore nájomcu, ktorý má dlhy na nájomnom? Ak je to tak, odporúčame Vám konať hneď keď sa dostane do prvého omeškani ...